Master Solutions | Master Solutions: meet the team
We help you and your business find, build and maintain the best IT software and infrastructure solutions.
it support, support specialist, software development, software developer, software engineer, developer, engineer, process management, project management
1078
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1078,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1223

OUR STORY

We are Master Solutions.

 

Our mission: to create a world of happy tech users by developing and supporting accessible IT solutions.

 

We achieve this by building custom software, offering a broad range of support services and by giving our clients the business intelligence they need to make data-driven decisions.

 

We specialise in:

 

• Inspection and measurement software for utility companies, with a clear focus on HSE compliance (Health, Safety, Environment).

 

• Data housing, (web)hosting and network administration & monitoring

 

• Business intelligence systems & interfaces

 

• 24/7 service and support

 

To find out how we can enhance your business contact us today!

Beleidsverklaring (NL)

Ons managementsysteem is opgezet en ingevoerd met inachtneming van de in- en externe issues die onze prestaties kunnen beïnvloeden, de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, eisen uit relevante wet- en regelgeving en alle overige eisen die in ISO 9001:2015 zijn opgenomen. Wij hebben bij het vaststellen van beheersmaatregelen een risico-inventarisatie en evaluatie toegepast.

 

Wat doet de organisatie en waar staan ze voor? (rekening houdend met context en strategie)

 

De directie heeft zich tot taak gesteld erop toe te zien dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen ook bekend zijn bij (inhuur)personeel en relevante belanghebbenden. Verder is het beleid tevens gericht op het voortdurend verbeteren van de functionaliteit van het kwaliteitssysteem, onze producten en diensten. Daartoe worden meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende acties. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan
de geformuleerde doelstellingen in de directiebeoordeling. Dan vindt er ook een herbeoordeling van de belangen van stakeholders, de interne en externe issues en de inhoud van het risicoregister. De directie stelt de daarvoor benodigde middelen beschikbaar

 

Orfeu Cairo en Ali Mehrafar
Heemskerk, 1 juni 2020

Policy Statement (ENG)

Our management system has been set up taking into account the in- and external issues that may impact our performance, the needs and expectations of stakeholders, applicable law and any other requirements included in ISO9001:2015. Risk assessment and -evaluation have been applied in establishing these management measures.

 

What are the organisation’s aims and what do they stand for? (taking context and strategy into account)

 

The management has taken responsibility for ensuring the quality of work policies are known to (temporary) staff and applicable stakeholders. Furthermore, the policy aims to continuously improve upon the functionality of our products and services’ quality control systems. To support this, our goals are measurable and supported with complementary actions. Results are evaluated on a yearly basis and checked against the goals implemented in the management review. Part of this evaluation are the reassesment of stakeholder interests, in- and external issues as well as the contents of the risk register. Company management will provide the required means to execute the above tasks.

 

Orfeu Cairo & Ali Mehrafar
Heemskerk, June 1st 2020